Πέμπτη 26 Αυγούστου

Δείτε και άλλες φωτογραφίες από το γάμο του καλοκαιριού…

Wedding+Prince+Nikolaos+Miss+Tatiana+Blatnik+38fYyQ8qHGfl

gamos2_0

Wedding+Prince+Nikolaos+Miss+Tatiana+Blatnik+bH0zuIxyWUOl

Wedding+Prince+Nikolaos+Miss+Tatiana+Blatnik+CKdnMwZqF0Al

Wedding+Prince+Nikolaos+Miss+Tatiana+Blatnik+db1Fx_KzP1pl

Wedding+Prince+Nikolaos+Miss+Tatiana+Blatnik+eGAdMks-aNpl

Wedding+Prince+Nikolaos+Miss+Tatiana+Blatnik+Gt7CA5S6O0cl

Wedding+Prince+Nikolaos+Miss+Tatiana+Blatnik+TGttsS0dRnkl

Wedding+Prince+Nikolaos+Miss+Tatiana+Blatnik+Z6Ad2_qIkXDl