Κοινωνία Ώρα Mega (Mega): 23% στο σύνολο και 14,5% στο νεανικό κοινό.

Πρωινή Ενημέρωση (NET): 18,5% στοσύνολο και 13,8% στο νεανικό κοινό.

Πρώτη Γραμμή (ΣΚΑΙ):13,3% στο σύνολο και 13,5% στο νεανικό κοινό.

Elatte (ANT1): 10,9% στο σύνολο και 14,5% στο νεανικό κοινό.