Μίλα (STAR): 18,9% στο σύνολο.

Made in Star (STAR): 18% στο σύνολο.

Φώτης και Μαρία LIVE (STAR): 13,7% στο σύνολο.

Δέστε τους (ALPHA): 13,5 % στο σύνολο.