Τρίτη 12 Οκτωβρίου

Πρωινό Μου : 29,7% 32,2% 32,5% 32,9% 33,9% 27,8% 31,5%

Καφές με την Ελένη :  8,5% 11,5% 17,8% 19,2% 16,1% 14,.8%

10 με 1 μαζί : 21,9% 20,4% 16,9% 14,2% 11,8% 11,9%