Τρίτη 12 Οκτωβρίου

Χθες, ο “Εφιάλτης στην κουζίνα” έκανε στο γενικό σύνολο 6,4% και έφθασε σε τέταρτο 8,5% και στις ηλικίες 15-44 έκανε 6,2% και έφθασε σε τέταρτο 8,2%.

Ali