Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Στο γενικό σύνολο το Just the two of us” έκανε 28,9% και το “Big Brother” σημείωσε 17%.

Στις ηλικίες 15-44 το “Just the two of us” έκανε 34,3% και έφθασε σε τέταρτο 43,1%, ενώ το “Big Brother” 18,1% και έφθασε σε τέταρτο 22%.

Ali