“Πρωινό Μοu”: 22,0% στο σύνολο και 26,4% στα νεανικά κοινά

“10 με 1 μαζί”: 13,1% στο σύνολο και 11,3% στα νεανικά κοινά

“Καφές με την Ελένη”: 12,0% στο σύνολο και 14,8% στα νεανικά κοινά