Το μαιευτήριο Λητώ (ανήκει στον όμιλο Υγεία) ανακοίνωσε σήμερα ότι ο φυσιολογικός τοκετός σε τρίκλινο οικονομικό πακέτο (4 ημέρες νοσηλείας) κοστολογείται στην τιμή των 1.350 ευρώ + ΦΠΑ (τελική τιμή 1.500 ευρώ), ενώ η καισαρική σε τρίκλινο οικονομικό πακέτο (5 ημέρες νοσηλείας) στην τιμή των 1.530 ευρώ + ΦΠΑ (τελική τιμή 1.700 ευρώ). Πρόκεται για μειώσεις της τάξης του 20%.

Στα προαναφερόμενα κόστη συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα τοκετού και νεογνού καθώς και τα έξοδα για τη συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Το Ιασώ από τις 20 Δεκεμβρίου έχει μειώσει κατά 15% το κόστος στην οικονομική θέση και από τα 1.950 ευρώ + ΦΠΑ που ήταν το κόστος ενός φυσιολογικού τοκετού σε αυτήν την κατηγορία υποχώρησε στα 1.660 ευρώ + ΦΠΑ, δηλαδή περί τα 1.845 ευρώ.

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο των ιδιωτικών μαιευτηρίων έχει ενταθεί μετά τη λειτουργία του μαιευτηρίου ΡΕΑ στο Παλαιό Φάληρο και του ΓΑΙΑ (σύμπραξη Ιατρικού Αθηνών με Ερρίκος Ντυνάν). Στο τελευταίο, η νοσηλεία φυσιολογικού τοκετού σε 4κλινο για 3 ημέρες παρέχεται με κόστος που ανέρχεται στα 1.300-1.500 ευρώ, ενώ αντίστοιχα, για 4 ημέρες νοσηλείας το κόστος ανέρχεται σε 1.350 – 1.600 ευρώ.