Πρωινό Mou: 23,0% στο σύνολο και 30,6% στα νεανικά κοινά

10 με 1 μαζί: 16,0% στο σύνολο και 9,9% στα νεανικά κοινά

Καφές με την Ελένη: 13,4% στο σύνολο και 14,7% στα νεανικά κοινά