Ακούστε εδώ το τραγούδι από τα Κόκκινα Χαλιά!!

Ακούστε εδώ το τραγούδι από την Αντιγόνη Ψυχράμη.

Ακούστε εδώ το τραγούδι από το Λούκα Γιώρκα.

Ακούστε εδώ το τραγούδι από τη Νίκι Πόντε.

Ακούστε εδώ το τραγούδι από τους Τριημιτόνιο.

Ακούστε εδώ το τραγούδι από τη Βαλάντω Τρύφωνος.