Δείτε σε λίγο τις απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης.