Δείτε εδώ τις απαντήσεις στα θέματα της Φυσικής Γενικής Παιδείας 2011.