Στο σύνολο:

“Πρωινό mou”: 26,8%

“10 με 1 μαζί”: 16%

“Μαρία Άγγελε μου”: 13,8%

“Καφές με την Ελένη”: 13,4%

Στα νεανικά κοινά:

“Πρωινό mou”: 32,6%

“Καφές με την Ελένη”: 18,9%

“10 με 1 μαζί”: 11,5%

“Μαρία Άγγελε μου”: 10,5%