Πρώτη στη σκηνή της Eurovision ανέβηκε η Πολωνία

η οποία δεν πέρασε στον τελικό.

Δεύτερη τραγούδησε η Νορβηγία η οποία δεν πέρασε στον τελικό.

Τρίτη εμφανίστηκε η Αλβανία η οποία δεν πέρασε στον τελικό.

Τέταρτη ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision η Αρμενία η οποία δεν πέρασε στον τελικό.

Πέμπτη εμφανίστηκε η Τουρκία η οποία δεν πέρασε στον τελικό.

Έκτη εμφανίστηκε στον ημιτελικό της Eurovision η Σερβία η οποία πέρασε στον τελικό.

Όγδοη στον ημιτελικό εμφανίστηκε η Ελβετία η οποία πέρασε στον τελικό.

Ένατη στην Eurovision εμφανίστηκε η Γεωργία η οποία πέρασε στον τελικό.

Δέκατη στον ημιτελικό εμφανίστηκε η Φινλανδία η οποία πέρασε στον τελικό.

Ενδέκατη ανέβηκε στη σκηνή η Μάλτα η οποία δεν πέρασε στον τελικό.

Δωδέκατη στον ημιτελικό της Eurovision εμφανίστηκε τον Σαν Μαρίνο το οποίο δεν πέρασε στον τελικό.

Δέκατη τρίτη στον ημιτελικό της Eurovision εμφανίστηκε η Κροατία η οποία δεν πέρασε στον τελικό.

Δέκατη τέταρτη εμφανίστηκε η Ισλανδία η οποία πέρασε στον τελικό.

Δέκατη πέμπτη εμφανίστηκε η Ουγγαρία η οποία και πέρασε στον τελικό.

Δέκατη έκτη τραγούδησε η Πορτογαλία η οποία δεν πέρασε στον τελικό.

Δέκατη έβδομη τραγούδησε η Λιθουανία η οποία πέρασε στον τελικό.

Δέκατη όγδοη τραγούδησε το Αζερμπαϊτζάν το οποίο και πέρασε στον τελικό.

Δέκατη ένατη βγήκε η Ελλάδα η οποία και περασε στον τελικό.