Για δεύτερη μέρα σάρωσε το “Πρωινό Μου” κάνοντας εξαιρετικά νούμερα..

Συμβαίνει Τώρα (NET): 10%

Εδώ και Τώρα (ALTER): 15,6%

Πρωινό Μου (MEGA): 30,7% στο σύνολο και 34,9% στο νεανικό κοινό.