Μίλα (STAR): 13% στο σύνολο και 12,7% στο νεανικό κοινό.

Φώτης και Μαρία LIVE (STAR): 9,4% στο σύνολο και 13,2% στο νεανικό κοινό.

Δέστε τους (ALPHA): 14,7% στο σύνολο και 19% στο νεανικό κοινό.