Ελένη (Alpha): 16,5% στο σύνολο και 22,9% στο νεανικό κοινό.

Made in Star (Star): 7,7% στο σύνολο και 7,8% στο νεανικό κοινό.

Πολύ Μπλα Μπλα (Alter): 10,5% στο σύνολο και 7% στο νεανικό κοινό.