Διαβάστε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τους πρωτοετείς φοιτητές..

“Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013 η περίοδος παροχής μειωμένου εισιτηρίου στους πρωτοετείς φοιτητές ή στους νεοεισαχθέντες με την επίδειξη, κατά περίπτωση, της Βεβαίωσης Εγγραφής ή της Βεβαίωσης Επιτυχίας τους καθώς και της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η Βεβαίωση Επιτυχίας χορηγείται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην οποία υπάγεται το Λύκειο αποφοίτησης ή εξέτασης των νεοεισαχθέντων στα Α.Ε.Ι.”