Μπορεί να μοιάζουν σαν να βγήκαν από παραμύθι αλλά είναι αληθινές και αυτές είναι οι ωραιότερες εμφανίσεις που είδαμα στα Oscar φέτος.

01 001 0001 02 002 0002 03 003 0003 04 004 0004 05 005 06 006 07 007 08 008 09 009